Just Young uitreiking

De inmiddels bekende Just Young schoolagenda is weer verspreid onder leerlingen van groep 7/8 op basisscholen in Midden-Limburg. Dit jaar voor het eerst met een super cool Activity Book voor groep 1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs. In totaal worden hiermee 8.000 kinderen bereikt.