Weert Paardenstad – Ontwerp logo & Social Media Marketing

Weert Paardenstad; online platform en marketing tool voor de hippische sport in de regio Weert.

De gemeente Weert staat landelijk bekend als Weert Paardenstad. In het door Limburg Paardensport ontwikkelde Paardensportplan (2014) staat als uitgangspunt: Weert Paardenstad; het behartigen en promoten van de paardensport niet alleen in de regio maar ook provinciaal.