Let’s Move – Ontwerp brochure

Al jaren werken Punt Welzijn en de gemeente Weert samen, om sport en bewegen voor veel burgers van Weert toegankelijk te maken. Sport en bewegen levert een grote bijdrage aan de fitheid (lichamelijk en geestelijk) en gezondheid van onze burgers. Sport en bewegen verbindt, leert mensen hun talenten en sociale vaardigheden en gezonde leefstijl te ontwikkelen. Punt welzijn en de gemeente Weert zijn een samenwerkingsrelatie aangegaan om middels combinatie functionarissen (CF’s) uitvoering te geven aan deze doelstellingen. De activiteiten worden uitgevoerd onder de projectnaam Let’s Move.

Hiervoor hebben wij een brochure mogen ontwerpen.